Historie

De opzet van de werkgroep is het zichtbaar maken van de geschiedenis van Oudleusen.

Een eigen museum is niet haalbaar, maar het zou mooi zijn als we een eigen ruimte krijgen waar we het verleden van Oudleusen zichtbaar kunnen maken. Hierover zijn we met het Wiekelaarbestuur in gesprek. De kans bestaat dat we in de bibliotheek een plekje kunnen krijgen.

We zouden daar wisselende exposities kunnen houden van historisch materiaal zoals:

  • oudheden die mensen thuis hebben bewaard.
  • archeologische vondsten.
  • voorwerpen met een bepaald thema die we lenen van musea.
  • oude foto’s, schilderijen en tekeningen van gebouwen, landschappen en inwoners van Oudleusen. enz. enz.

Het zou mooi zijn dat de ruimte geschikt is om ‘zitting’ te houden om mensen voort te helpen die bezig zijn met familieonderzoek, geschiedenis van hun huis / boerderij. Ook zouden mensen daar kunnen komen om oude foto’s of oude documenten zoals koopaktes e.d. te laten scannen

Daarnaast kunnen groepen ouderen in de ruimte een gezellige middag hebben door over ‘vroeger’ te praten. Dit kan eventueel schriftelijk vastgelegd worden.

Vrijwilligers

Dit betekent wel dat er meer vrijwilligers nodig zijn. De Historische Werkgroep Oudleusen van de Historische Kring Dalfsen bestaat op dit moment uit vijf personen, die allemaal hun eigen taak al hebben. Vanuit de werkgroep Historie Oudleusen van Duurzaam Oudleusen richten we ons op een extra voorziening voor ons dorp en dat zou een expositieruimte goed kunnen zijn.

Om dit te koppelen aan de blik op de toekomst zou kunnen betekenen dat Stichting Duurzaam Oudleusen gebruik gaat maken van de ruimte om dingen laten zien over duurzaamheid en de stand van zaken in Oudleusen. Exposities kunnen dan op elkaar aansluiten en zowel het heden als het verleden in beeld brengen.

We hopen hiermee ook de bibliotheek te versterken en te zorgen voor ruimere openingstijden, want de exposities en de bibliotheek kunnen goed samengaan.

Top