Energie

De werkgroep heeft zich primair tot doel gesteld om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

De werkgroep bestaat uit: Henk Bouwer, Wim van ’t Hart, Bert van Leusen, Wim Top, René van de Vegt en Wim Prinsse (contactpersoon: energie@duurzaam-oudleusen.nl of 06-53237704).

De werkgroep Energie wil het energieverbruik van de inwoners van Oudleusen verminderen en de energie die nog nodig is op een duurzame alternatieve wijze opwekken.

Besparing

Energiebesparing willen we bereiken door te kijken naar de energie labels van de 218 woningen in de kern van Oudleusen. In een later stadium zullen ook de woningen in het buitengebied worden meegenomen. Eerst kijken of de toegekende energie labels overeenstemmen met de huidige situatie, omdat er in de tussentijd mogelijk al energiebesparende maatregelen zijn aangebracht. Daarna gaan we in kaart brengen wat er nodig is om alle woningen naar een b-label te brengen. Welke maatregelen zijn nodig en hoeveel gaat dit kosten.

Op dit moment is een student van het Saxion college richting Milieukunde bezig met zijn afstudeerrapport bij de gemeente Dalfsen. Hij houdt zich onder meer bezig met een onderzoek naar duurzame energievoorziening in de kern van Oudleusen. Dit om de kern energieneutraal te maken.

Hiermee kan ook bepaald worden hoeveel energie er eventueel nog via alternatieve bronnen nodig is om Oudleusen energie neutraal te krijgen. Wij zijn voorzichtig gestart met het onderzoeken naar de toepasbaarheid van alternatieve energiebronnen voor Oudleusen.

Alternatieve bronnen

De volgende alternatieve energiebronnen worden op dit moment nader onderzocht: waterkracht, zonne-energie en windenergie. Op dit moment worden er contacten gelegd met andere dorpen waar dezelfde ideeën leven om gezamenlijk op te trekken.

  • Energie (stroom) uit de Vecht d.m.v. een ‘waterkrachtcentrale’. De techniek op dit gebied is zover gevorderd dat er met kleine installaties energie uit stromend water te halen is.
  • Daarnaast bekijken we hoe de plaatsing van zonnecollectoren (op eigen dak of op een dak van bedrijfsgebouwen) kan bijdragen onze doelstelling. Moeten we zelf initiatieven nemen of kunnen we participeren in door anderen georganiseerde projecten. De optie om zonnecollectoren op de grond te plaatsen wordt door de werkgroep niet wenselijk beschouwd en op dit moment niet nader onderzocht. 
  • Ook ten aanzien van windenergie onderzoeken we de mogelijkheden voor Oudleusen liggen. De werkgroep is van mening dat als er toch molens moeten worden geplaatst dat wij daar als dorp van mee profiteren en dus ook het initiatief voor nemen. Het moet ons niet overkomen dat er bij plaatsing van molens in het zoekgebied bij Oudleusen over ons wordt beslist en wij aan de zijlijn komen te staan. We onderzoeken ook of inwoners hierin kunnen participeren of in op andere locaties geplaatste windmolens. Tenslotte zijn we ook zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van steeds kleinere windmolens.
Top