Werkgroepen

Over Duurzaam Oudleusen

Oudleusen is een klein, gezellig dorp, waar het goed toeven is. Er bestaat een florerend verenigingsleven en een sterk saamhorigheidsgevoel. Dit wordt gesymboliseerd door de viering van het 70-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Oudleusen en de centrale plek van de Wiekelaar in de Oudleuser gemeenschap. Samen hebben we al veel bereikt om Oudleusen vitaal en leefbaar te houden. Deze traditie wil Duurzaam Oudleusen voortzetten.

Oudleusen in 2050

Hoe ziet ons dorp er uit halverwege de 21ste eeuw? Dat weet eigenlijk niemand, want de ontwikkelingen op allerlei gebied gaan verschrikkelijk snel. Toch willen we kijken wat er nodig is om in 2050 nog fijn te kunnen wonen in Oudleusen. Daarom willen we de voorzieningen die we nu hebben, zoals de school, de kerk, De Wiekelaar, behouden en waar nodig aanpassen aan de steeds veranderde wereld. Het hart van ons dorp moet immers blijven kloppen!

Ook willen wij nieuwe ontwikkelingen omarmen en begeleiden. Niet afwachten, maar juist anticiperen en sturen zoals in het verleden ook gebeurde. Daarom is de werkgroep Historie opgericht om hetgeen is bereikt en hoe dit tot stand is gekomen vast te leggen en voor de volgende generaties levend te houden.
Wij onderscheiden harde en zachte duurzaamheid. Onder harde duurzaamheid verstaan wij het energievraagstuk. Minstens zo belangrijk is de zachte variant, die we ook wel sociale duurzaamheid noemen. De huidige participatiemaatschappij lijkt veel op het aloude naoberschap, waarbij elkaar helpen het uitgangspunt was. In de vorige eeuw leek het achterhaald, maar in onze streek is het nooit echt weggeweest. De werkgroep Pluktuin wil een gezamenlijke tuin opzetten waarbij de mensen samen in de tuin aan het werk kunnen om zo de saamhorigheid te versterken.

Een andere werkgroep binnen Duurzaam Oudleusen bekijkt het energievraagstuk. De centrale vraag: hoe voorziet Oudleusen in zijn toekomstige energiebehoefte. Ze onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen, maar zetten ook vol in op energiebesparing. Er wordt onderzocht of het toegekende energie label aan de bestaande woningen in het dorp Oudleusen overeenkomt met de werkelijke situatie en welke aanpassingen nodig zijn om iedere woning het b- label te laten krijgen. Zo kan bepaald worden hoeveel “alternatieve” energie nodig is om de woningen energie neutraal te krijgen.
Op deze en andere manieren is Duurzaam Oudleusen bezig met de toekomst van het dorp.

 

Top